Terms of Rent

Uuendatud 01.06.2020


Tingimused

 • Veesõidukit saab rentida vähemalt 18 aastane isik. Veesõiduki rentimisel tuleb esitada rentniku nimel olev isikutõendav dokument.
 • Nõutav tagatisraha alates 200.- EUR.
 • Omavastutus on jettidel: 7000.- EUR Seadoo Spark, 10 000.- EUR Seadoo RXP 260, 20 000 EUR.- Seadoo GTX 300 limited.
 • Paatidel on 500.- EUR Viva, Volzhanka kokkuleppel.

Broneeringu kinnitamiseks on nõutud rentniku dokumendi koopia esitamine vähemalt 24h enne rendiperioodi algust. Pildid dokumentidest palume saata aadressile info@tulvesrent.ee

Lisatingimused

 • Jettidel on rentimisel 1 kütusepaak rendihinna sees, kaatritel kütusekogus on kokkeleppel.
 • Kui veesõiduk (paat) vajab tagastamisel salongi keemilist pesu, siis tuleb selle eest tasuda 100.- EUR.
 • Veesõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma rendileandja kirjaliku loata keelatud.
 • Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
 • Rendipaadis on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200.- EUR
 • Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Rendifirmal on õigus kliente valida! Makstes sularahaga, tagatisraha tagastatakse kohe pärast veesõiduki kätte saamist. Kui maksmine toimub terminali kaudu, siis tagatisraha tuleb kliendi arvele 1 kuni 7 päevaga.

Rendifirmal on õigus kliente valida! Makstes sularahaga, tagatisraha tagastatakse kohe pärast auto kätte saamist. Kui maksmine toimub terminali kaudu, siis tagatisraha tuleb kliendi arvele 1 kuni 7 päevaga.

I. Üldsätted

 1. Klient on kohustatud maksma rendi eest tasu Rendifirmale kogu rendiperioodi eest. Veesõiduki ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata.
 2. Leping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni Lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel.
 3. Rendiperioodi ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta üle 10 (kümme) minutit, on Rendifirmal õigus rakendada tunnitariif vastavalt hinnakirjale.
 4. Klient on kohustatud veesõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja veesõidukile ettenähtud mootorikütusega.
 5. Klient on kohustatud veesõiduki üle vaatama ennem enda kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.
 6. Rendifirmal on õigus kliente valida!

II. Kliendi kohustused

 1. Klient on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed. Rendifirmal on õigus Kliendilt sisse nõuda sellised kulud ka juhul kui nende olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi.
 2. Klient on kohustatud veesõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile. Loovutades juhtimisõiguse, on Klient kohustatud tutvustama teist juhti Lepingu tingimustega kuna juriidiliselt jääb vastutavaks sõiduki eest Klient.
 3. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi, dokumentide või esemete kadumisel jms. Juhtumi korral on Klient kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat juhtunust.

III. Kliendi vastutus

 1. Klient vastutab täielikult kõikide veesõidukist kadunud või vahetatud detailide eest.
 2. Klient kannab täielikult kahju, mis on tekitatud joobeseisundis Kliendi või -teise juhi süül.
 3. Klient kannab sõiduki vargusel tekkinud kahju täielikult juhul.
 4. Veesõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega veesõiduki tagastamisel tasub Klient Rendifirmale leppetrahvi 200.- eurot iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.

IV. Rendifirma õigused

 1. Rendifirmal on õigus loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada Leping, kui Klient või teine juht äratab kahtlust, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikul.